> Wolfram i stopy wolframu

 

Oferowane produkty z wolframu i stopów wolframu:

 

BLACHY, PŁASKOWNIKI, FOLIE, TAŚMY Z WOLFRAMU
Rozmiay: 0,05 mm ~ 65mm grubości * Szer. maks. 600mm * Długość maks. 10000mm
Norma: ASTM B760, GB3875-83

PRĘTY Z WOLFRAMU - OKRĄGŁE I PROSTOKĄTNE
Rozmiary: fi 3mm ~ 350mm * Długość maks. 6000mm
Norma: ASTM B777-87

 

ELEKTRODY Z WOLFRAMU
Elektrody wolframowe wg rysunku klienta. Elektrody do zgrzewania, wkładki wolframowe do elektrod.

Elektrody z czystego wolframu, Elektrody wolfram-miedź WCu, Elektrody wolfram-lantan WLa, elektrody miedziane z wkładką wolframową i inne.DRUTY WOLFRAMOWE (czarne i czyste)
Rozmiary: fi 0,01mm min ~ 5mm

RURY WOLFRAMOWE
Rozmiary: ścianka 0,15 ~ 30mm * fi 3 ~ 400mm * Długość maks. 6000mm

ŚRUBY, NAKRĘTKI, PODKŁADKI, PRĘTY GWINTOWANE Z WOLFRAMU
Rozmiar od fi 6, długość maks. 2000mm
Normy: DIN 84, DIN 912, DIN 933, DIN 934, DIN 963, DIN 125, DIN 975, ISO 1207, ISO 4762, ISO 4017, ISO 2009, ISO 4032, ISO 7089 PN 82215, PN 82302, PN 82105, PN 82207, PN 82144, PN 82006

 

TYGLE WOLFRAMOWE

Wykonujemy tygle z wolframu wg specyfikacji klienta

 

PROSZKI WOLFRAMU

Proszek wolframu jest przygotowywany wg specyfikacji klienta i dostarczany w workach lub beczkach.

 

 

Najczęściej zamawiane:


Wyroby z czystego wolframu (min. 99,95%) lub stopy wolframu:

Stop W-Cu
■ W: Cu 90:10
■ W: Cu 85:15
■ W: Cu 80:20
■ W: Cu 78:22
■ W: Cu 75:25
■ W: Cu 70:30
■ W: Cu 68:32
■ W: Cu 55:45

W-Ni

W-Ni-Fe
■ 90% W, 7% Ni, 3% Fe
■ 92,5% W, 5,25% Ni, 2,25% Fe
■ 95% W, 3,5% Ni, 1,5% Fe
■ 97% W, 2,1% Ni, 0,9% Fe

W-Ni-Cu
■ 90% W 6% 4% Cu Ni
■ 95% W, 3,5% Ni, 1,5% Cu

W-Mo (stop Molibden Wolfram, Mo-W)
■ Mo-30% W
■ Mo-45% W

W-Re (stop renu Wolfram)
■ W-3% Re
■ W-25% Re

WC (węglik wolframu) -  jest nieorganicznym związkiem chemicznym zawierającym równe części wolframu i węgla. Jest szeroko stosowany w maszynach przemysłowych, narzędziach, na materiały ścierne, jak również w bizuterii męskiej. Węglik wolframu jest cztery razy twardszy od stali i dużo gęstszy od stali nierdzewnej i tytanu.

 

WOLFRAM - informacje ogólne


Wolfram jest pierwiastkiem chemicznym o iczbie atomowej 74. Po węglu, wolframu ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich pierwiastków. Wolfram jest jednym z najcięższych metali występujących na Ziemi. Zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach, posiada najniższy współczynnik rozszerzalności i najwyższą przewodność termiczną ze wszystkich metali.

 

TYPOWE ZASTOSOWANIA WOLFRAMU I STOPÓW WOLFRAMU

 

Stopy wolframu są preferowane do zastosowań, gdzie istotne są wysoka gęstość, wysoka przewodność cieplna oraz niska rozszerzalność cieplna. Czysty wolfram jest bardzo kruchy i trudny do obróbki, stopy wolframu posiadają korzystne właściwości czystego wolframu, pozwalając jednocześnie na większą elastyczność w produkcji elementów obrabianych.

 

BIMO TECH Sp. z o.o. dostarcza wolfram i stopy wolframu, z pierwiastkami takimi jak miedź, żelazo, nikiel i srebro w różnych formach:

 

 • Blachy wolframowe
 • Pręty i druty wolframowe
 • Rury wolframowe
 • Węglik wolframu
 • Ciężkie stopy wolframu
 • Elektrody wolframowe
 • Tygle wolframowe
 • Proszek wolframu
 • Komponenty wolframowe obrabiane na zamówienie
 • Elementy pieców
 • Półprzewodniki
 • Płytki bazowe
 • Elementy do lamp elektronowych
 • Elementy grzewcze
 • Rurki do spiekania kondensatorów
 • Cele rozpylania jonowego
 • Cele dla diagnostyki rentgenowskiej
 • Katody emisji do odparowania wiązką elektronów
 • Katody i anody do implantacji jonów
 • Osłony promieniowania X
 • Tygle
 • Elektrody
 • Radiatory
 • Odważniki i balasty
 • Elementy antywibracyjne

 

Wykonujemy części z w/w metali wg. specyfikacji i rys. klienta.


Ciężkie stopy wolframu
Są to grupy dwufazowych kompozytów, wytwarzane w oparciu o W-Ni-Fe lub W-Cu-Ni poprzez spiekanie w fazie ciekłej. Wolfram jest tu głównym składnikiem (90-98%). Ni-Fe, Co, Ni lub Ni-Cu służą jako fazy spoiwa plastycznego dla kruchych ziaren wolframu. Stopy te charakteryzują się wyjątkową kombinacją wysokiej gęstości (17-19 g/cm3), wysoką wytrzymałością i plastycznością. Są one używane jako przeciwwagi w samolotach, helikopterach, przy rotacji i inercji, ekrany (osłony) promieniowania x i gamma, na narzędzia do obróbki skrawaniem, rzutki, kije golfowe, a także dla celów wojskowych (energia kinetyczna, głowice, itp.).

Nadstopy (Superalloys)
Grupa materiałów na bazie żelaza, niklu i kobaltu, o wysokiej zawartości wolframu, molibdenu, tantalu, a ostatnio także renu. Ich istotne cechy to: wytrzymałość na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość na pełzanie w wysokiej temperaturze, wysoka odporność termiczna, odpornośc na zmęczenie, dobra odporność na utlenianie, doskonałą odpornością na korozję, dobre właściwości spawania i łatwość odlewania. Typowe zastosowania w przemyśle lotniczym, turbiny gazowe i morskie, np. na łopatki turbin w gorącej części silników odrzutowych, w bimetalowych zaworach silnikowych stosowanych do celów napędowych i samochodowych . Nadstopy są powszechnie stosowane w części silników turbinowych, które są wystawione na działanie wysokich temperatur i wymagają wysokiej wytrzymałości oraz doskonałej odporności na wysoką temperaturę, pełzanie oraz posiadać trwałość zmęczeniową, trwałość faz i odporność na utlenianie i korozję. Są one również wykorzystywane w środowisku kwaśnym lub słonowodnym . Dodatkowe aplikacje nadstopów na to: pojazdy kosmicznyce; łodzie podwodnych; reaktory jądrowe; wojskowe silniki elektryczne; Formuła-1, procesy obróbki chemicznej, wymienniki ciepła (rurki) .

Stellity
Stopy kobaltu-chromu, wolframu (także Mo, Ni, Fe, C, Si i B), często nazywane stellitami, to grupa i odpornoych na zużycie i korozję stopów, które są stosowane do łożysk, gniazd zaworów i tłoków, w młynach i aplikacjach, w których wymagany jest twardy i odporny na zużycie materiał. Są one stosowane zarówno jako gotowe elementy, elektrody spawalnicze lub proszi, a także odlewane w masywnych formach. Właściwości narzędzi stellitowych są zlokalizowane pośrodku pomiędzy narzędziami ze stali szybkotnącychm, a narządziami z węglików spiekanych.  Ostatnio stellit stracił na znaczeniu jako materiał tnący ze względu na rozwój nowoczesnych węglików spiekanych. Jednakże, stellity zyskały na znaczeniu w przemyśle spożywczym z powodu ich doskonałej odporności na korozję.

 

Ochrona przed ścieraniem
Oprócz zastosowania elementów wykonanych z węglików spiekanych, lub nadstopów stellitowych, powierzchnie dużych części mogą być chronione przed zużyciem również przez różne technologie modyfikacji powierzchni.

Plazmowe spawanie i napawanie łukiem elektrycznym (PTA) jest stosowane zarówno do przygotowania grubych powłok na ogół o grubości >1 mm z wytworzeniem metalurgicznego wiązania z podłożem. Do wytwarzania powłok głównie wykorzystywane są mechaniczne mieszanki dużych cząstek węglika wolframu i stopów wiążących.

Natryskiwanie (HVOF) jest jednym z procesów w grupie natryskiwania cieplnego. Jest to obecnie standardowy proces wytwarzania bardzo odpornych na ścieranie powłok. Powłoki te mają głównie mechaniczne umocowanie do podłoża i grubości w zakresie od 100-500μm.

Alternatywnie, elementy z węglików spiekanych mogą być przylutowane na wybranych powierzchniach. Stosuje się także proces chemicznego osadzania warstw poczynając od halogenków wolframu lub alkoholanów ale jest to mniej popularna metoda zapewniania twardych i odpornych na kwasy powłok w łożyskach, matrycach, rolkach, czujnikach, itp.

 

Narzędzia diamentowe
W niektórych przypadkach nawet  narzędzia ze spieku węglika wolframu nie są wystarczająco twarde i odporne na ścieranie . Wówczas stosuje się narzędzia diamentowe. Wiele tych narzędzi zawierających wolfram i / lub węglik wolframu w celu poprawy ich właściwości.  Spiekany węglik wolframu jest również używany jako podłoże dla polikrystalicznego diamentu (PCD) i polikrystalicznego regularnego azotku boru ( PCBN ).

OBRÓBKA WOLFRAMU
Formowanie i stemplowanie
Wolfram może być obrabiany w wiele prostych kształtów i konfiguracji . Wymaga jednak specjalnego traktowania i umiejętności wykraczających poza czynności niezbędne dla większości metali i stopów.

Najważniejsza zasada to, aby pamiętać podczas pracy z wolframem, że musi on być formowany lub cięty w temperaturach wyższych od jego temperatury przejścia . Niezastosowanie się do tej zasady będzie zazwyczaj prowadzić do peknięć. Należy dołożyć starań, aby zapewnić tę temperaturę w ciągu całego procesu formowania.

Podstawowe zasady:

Wolfram powinny być formowany w temp znacznie powyżej temperatury przejścia .
Wolfram nie musi być ogrzany powyżej swojej temperatury rekrystalizacji o ile otrzymana krucha struktura nie ma znaczenia .
Zalecane jest wyeliminowanie wszystkich stresów pionowych.
Wolfram ma właściwości kierunkowe które odnoszą się do kierunku walcowania. O ile to możliwe, zagięcia powine być wykonane prostopadle do kierunku walcowania blachy.
Ostrza powinny być zawsze ostre i prześwity powinny być tak mały, jak to możliwe .
Promień gięcia powinien być tak spory, jeżeli to możliwe .

Spawanie wolframu do siebie lub do innych metali, powinno być podejmowane z dużą ostrożnością i zrozumieniem ograniczeń z tym związanych . Elementy z wolframu mogą być przyspawane do siebie jednakże, spawanie powoduje zawsze krystalizację, a więc kruchość . Nawet zastosowanie specjalnych elektrod do spawania nie eliminuje kruchości metalu w miejscach przylegających do strefy wpływu ciepła.
Obróbka skrawaniem i szlifowanie

Wolfram może być obrabiany przez toczenie, frezowanie lub wiercenie. Elementy grubościenne zaleca się podgrzać do 400 ° C. Zalecana prędkość cięcia: 100 do 200 obrotów na minutę.

Symbol: W
Temperatura topnienia: 3 422 °C
Konfiguracja elektronowa: [Xe] 4f14 5d4 6s2
Liczba atomowa: 74
Temperatura wrzenia: 5 555 °C
Masa atomowa: 183,84 ± 0,01 u
Gęstość: 19.35g/cm3

pełny HTML | wersja mobilna